หลักสูตร

สารจากผู้บริหาร

วัตถุประสงค์การจัดตั้งโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

การจัดตั้งโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล (OHAP)

โปรแกรมนี้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533 เพื่อรองรับความต้องการบุคคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับกลาง โดยผลสำรวจของโรงแรมที่ผ่านมาเรื่องของกำลังคน มีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง มีโรงเรียนด้านการโรงแรมเปิดขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการเรียนทฤษฏีมากกว่าภาคปฎิบัติและการฝึก ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับระดับปฏิบัติการ

ดังนั้น OHAP จึงได้เปิดโรงเรียน โดยเน้นที่การปฏิบัติและการฝึก ด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการลงคะแนนให้เป็น “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” ติดต่อกันหลายปีซ้อน

โรงเรียนฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนทฤษฎี ดังนั้น 70% ของอาจารย์ผู้สอนเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานกับโรงแรม แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ สำหรับส่วนที่เหลือ โรงเรียนฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ โดยสาขาที่โรงเรียนเปิดสอนได้แก่ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า สาขาการฏิบัติการฝ่ายแม่บ้าน สาขาอาหารและเครื่องดื่ม (สาขาครัวนานาชาติ, สาขาครัวไทย, สาขาการทำขนมและขนมปัง, สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม)

“โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล” โดยการริเริ่ม มร. เคิร์ท ว๊าชไฟล์ท อดีตผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อการสนับสนุน การตอบรับ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย

หัวข้อสัมมนาที่เปิดสอน

สัมนาบุคคลภายนอก
สัมมนากลุ่มเฉพาะ

กิจกรรม

Reveal a New Perspective | Thai Cuisine


‘เชฟป้อม” 1 ในเชฟและทีมอาจารย์ผู้สอน ผู้ซึ่งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารไทย ให้กับนักเรียน สาขาการครัวไทย ของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล
ข้อมูลเพิ่มเติม