ติดต่อเรา


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทร: 02 659 0382

อีเมล์: mobkk-ohap@mohg.com

เว็บไซต์: www.ohap.ac.th

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

  • เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

แผนที่: https://goo.gl/maps/xoJixRzA7vGb8ieZ7