ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทร: 02 659 0381-2

แฟกซ์: 02 437 4100

อีเมล์: mobkk-ohap@mohg.com

เว็บไซต์: www.ohap.com