เกี่ยวกับโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

โปรแกรมนี้จัดตั้งขึ้น เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2533 เพื่อรองรับความต้องการบุคคลากรในระดับปฏิบัติการและระดับกลาง โดยผลสำรวจของโรงแรมที่ผ่านมาเรื่องของกำลังคน มีอัตราการลาออกค่อนข้างสูง มีโรงเรียนด้านการโรงแรมเปิดขึ้นหลายแห่งเพื่อรองรับปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนส่วนใหญ่เน้นการเรียนทฤษฏีมากกว่าภาคปฎิบัติและการฝึก ซึ่งมีความจำเป็นสำหรับระดับปฏิบัติการ

ดังนั้น OHAP จึงได้เปิดโรงเรียน โดยเน้นที่การปฏิบัติและการฝึก ด้วยมาตรฐานเดียวกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการลงคะแนนให้เป็น “โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก” ติดต่อกันหลายปีซ้อน

โรงเรียนฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเรียนทฤษฎี ดังนั้น 70% ของอาจารย์ผู้สอนเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์การทำงานกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ สำหรับส่วนที่เหลือ โรงเรียนฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ โดยสาขาที่โรงเรียนเปิดสอนในช่วงแรก ได้แก่ สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า สาขาการฏิบัติการฝ่ายแม่บ้าน สาขาอาหารและเครื่องดื่ม (สาขาครัวนานาชาติ, สาขาครัวไทย, สาขาการทำขนมและขนมปัง, สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม) ในปัจจุบัน โรงเรียนเปิดสอนโดยเน้นที่หลักสูตรการประกอบอาหาร 3 สาขา คือ สาขาครัวนานาชาติ สาขาครัวไทย สาขาการทำขนมและขนมปัง 

“โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล” โดยการริเริ่ม มร. เคิร์ท ว๊าชไฟล์ท อดีตผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ เพื่อการสนับสนุน การตอบรับ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมการบริการในประเทศไทย