เพราะอะไรจึงเลือกเรียนกับเรา

ด้วยการบริการระดับตำนานกว่า 148 ปีของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ นักเรียนของเราจะได้เรียนรู้จากเชฟผู้มีประสบการณ์ในระดับนานาชาติ  
อีกทั้งยังยกระดับการเรียนรู้ด้วยการเป็นเชฟฝึกหัด และยังมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพกับโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ รวมถึงยังได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ