แจ้งชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร

สีลม บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด 1183152774 บัญชีกระแสรายวัน

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

[ไฟล์ .jpg .gif .png .pdf ไม่เกิน 2 MB] กรุณาแนบสลิปโอนเงิน