โครงสร้างหลักสูตรและวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 5 กันยายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 5 กันยายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการครัวไทย
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 5 กันยายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม