สัมมนา

การสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้า

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Aligning Mind Set : เรียนรู้ความหมายของ ‘Why’ ขององค์กร.  เราจะก้าวไปข้างหน้าพร้อม ‘Why’ ขององค์กรได้อย่างไร และจะสร้างความเป็นเจ้าของแบรนด์ได้อย่างไร
  • Managing the communication : ส่วนนี้จะเป็นการสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิผล การสื่อสารภายในส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานและลูกค้าของราอย่างไร? เราจะบรรลุเป้าหมายการสื่อสารได้อย่างไร? เรียนรู้ประโยชน์ของประชุมตอนเช้า  ‘morning brief’  เพื่อสร้างความเข้าใจลูกค้า ‘customer centric’
  • Building Service Excellence : จากจุดการให้บริการในปัจจุบัน เราสามารถเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างไร เรียนรู้ความเข้าใจทางสังคมเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า เราจะสร้างความประทับใจกับลูกค้าได้อย่างไร
  • Managing the team : การทำงานเป็นทีมจะสร้างความแตกต่างอย่างไร การพาตัวเองออกจากกล่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม โดยการนำตัวเองออกจากการทำงานแบบ ‘Silo’  

ระยะเวลาการอบรม :  6 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม :  20 ท่านต่อหลักสูตร

สถานที่ :  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Share This Article

สำรองที่นั่ง


 ส่งข้อความ