โครงสร้างหลักสูตรและวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 1 เมษายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 1 เมษายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการครัวไทย
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 3 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 1 เมษายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม