ข่าวสารและกิจกรรม

Getting to know | BEE Patarapornข้อมูลเพิ่มเติม

Reveal a New Perspective | Thai Cuisine


‘เชฟป้อม” 1 ในเชฟและทีมอาจารย์ผู้สอน ผู้ซึ่งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ด้านอาหารไทย ให้กับนักเรียน สาขาการครัวไทย ของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

ข้อมูลเพิ่มเติม

PROFESSIONAL TECHNIQUE BY CHEF NITIRATข้อมูลเพิ่มเติม