หลักสูตร

สารจากผู้บริหาร

หัวข้อสัมมนาที่เปิดสอน

หลักสูตร People Strategy
หลักสูตร Service Excellence
หลักสูตร The Power of Intuition

กิจกรรม

THE POWER OF INTUITION


วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567,
9:00-17:00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม  

SERVICE EXCELLENCE EP. 1 & EP. 2


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 | 9:00-17:00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม  

PEOPLE STRATEGY


วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567,
9:00-17:00 น.


ข้อมูลเพิ่มเติม