ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วน หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกโดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน

2. กรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบทุกช่อง สำหรับสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และสาขาการทำขนมและขนมปัง กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และแนบเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แล้วทำการยื่นยันการสมัครผ่านทางอีเมล

4. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,500 บาท โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774 

5. แจ้งการโอนเงินหลังจากชำระเงินค่าสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ผู้สมัครจะได้รับเอกสารประจำตัวผู้สอบ พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบผ่านทางอีเมล

6. ผู้สมัครนำเอกสารประจำตัวผู้เข้าสอบมาในวันที่สอบ เพื่อยืนยันการเข้าสอบ