ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนการสมัครเรียน

 

1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ลทุกประการแล้วจึงสามารถกรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบถ้วน หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมคืน แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนแล้วก็ตาม

2. ผู้สมัครกรอกข้อมูลสมัครเรียนให้ครบถ้วน สำหรับนักเรียนสาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า และสาขาการทำขนมและขนมปัง กรอกข้อมูลสมัครเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

3. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา สีลม ชื่อบัญชี “บริษัท บ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด” บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774 กรุณาโอนเงินและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ที่ปิดรับสมัคร

4. เมื่อผู้สมัครทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเสร็จการชำระเงิน แจ้งยืนยันการชำระเงินกับทางโรงเรียน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

5. เมื่อผู้สมัครส่งใบเสร็จยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการชำระเงิน พร้อมวัน เวลา และสถานที่สอบจากทางโรงเรียนฯ

6. ผู้สมัครนำใบแจ้งยืนยันการสมัครจากทางโรงเรียนฯ มาในวันที่สอบ เพื่อยืนยันการเข้าสอบ