ติดต่อเรา

ติดต่อเรา


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

เลขที่ 597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เบอร์โทร: 02-4392258, 02-6590381-2

แฟกซ์: 02-4374100

อีเมล์: mobkk-ohap@mohg.com

เว็บไซต์: www.ohap.com