สัมมนา

กลยุทธ์งานบริการ

 

หลักการและเหตุผล :

ความสำคัญในการให้บริการที่ดีควรมีกลยุทธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามมีธุรกิจเพียงไม่กี่แห่งได้เข้าถึงการบริการอย่างเข้าใจและพยายามนำไปใช้ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โปรแกรมนี้ช่วยสร้างจิตวิทยาและกลยุทธ์ในการบริการลูกค้า ตลอดจนวิธีการที่จะนำไปสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าแก่ลูกค้า 

 

จุดประสงค์หลักสูตร :

เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ :

 • ระบุได้ว่าทัศนะการบริการชั้นเลิศมีผลต่อบริการและพร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าด้วยจิตบริการ
 • เข้าใจความคาดหวังและพฤติกรรมของลูกค้า
 • ให้บริการระดับมืออาชีพ
 • บ่งชี้ได้ว่าตัวคุณเองและทีมงานจะใช้ประสบการณ์การบริการเชิงรุกแก่ลูกค้าได้อย่างไร

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ความสำคัญและความหมายเชิงบริการเพื่อได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน
 • ความสัมพันธ์ของจิตวิทยากับการบริการ (แนวคิดในการวิเคราะห์ลูกค้า)
 • ปัจจัยในการวางกลยุทธ์กับตำแหน่งในการแข่งขันธุรกิจ
 • กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของสินค้าและการบริการโดยผ่านเรื่องราว

 

วิธีการอบรม :

 • การนำเสนอจุดพลังการบริการ
 • คลิปภาพ
 • กิจกรรมกลุ่ม

 

ระยะเวลาอบรม :  3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม :  20 ท่านต่อหลักสูตร

สถานที่ :  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  

Share This Article

สำรองที่นั่ง


 ส่งข้อความ