สัมมนา

ความเป็นเลิศด้านงานบริการ

 

หลักการและเหตุผล :

เราทราบกันทุกคนแล้วว่า ลูกค้าคือคนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนธุรกิจของเรา เพราะฉะนั้น ความเป็นเลิศของงานบริการเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เข้าสู่ธุรกิจ โปรแกรมความเป็นเลิศของงานบริการนี้ช่วยจุดประกายให้เข้าใจว่า การสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าและการรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทฯ ได้อย่างไรในระยะยาว

 

จุดประสงค์หลักสูตร :

เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าร่วมการอบรมจะสามารถ :

 • อภิปรายหลักการของมาตรฐานการบริการ ควบคุมมาตรฐานการบริการและเข้าใจว่ามาตรฐาน การบริการจะช่วยส่งเสริมการบริการลูกค้าอย่างดีเลิศ
 • สร้างทีมงานบริการลูกค้าให้การอบรมและเสริมพลัง และช่วยกระตุ้นพนักงานให้รักษาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไว้ตลอด
 • ข้าใจลูกค้าและทราบว่าลูกค้าประเมินบริการอย่างไร สร้างความซื่อสัตย์ของลูกค้า เข้าใจความซื่อสัตย์ของลูกค้าเมื่อกระทบต่อบริการได้อย่างไร และช่วยสร้างบริการที่ต้องจดจำไปตลอด
 • สร้างความแตกต่างและคุณค่าเพิ่มให้แก่บริการของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าพึงใจที่สุด อันจะนำไปสู่การซื้อซ้ำ การไปชักชวนและเปลี่ยนการเลือกแบรนด์กลับมาเป็นลูกค้าในอนาคตของเรา
 • การดำเนินต่อและการสร้างความสำเร็จจากการศึกษาปฏิบัติการที่ดีที่สุดและทำมาใช้เพื่อเสริม mindset ของพนักงานให้อยู่ในขอบเขตจุดประสงค์ของบริษัทและธุรกิจ

 

เนื้อหาหลักสูตร :

 • ตำนานแห่งวัฒนธรรมการบริการของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  
 • การสร้างปฏิสัมพันธ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ
 • ความท้าทายและโอกาสด้านกำลังคนสำหรับอนาคต
 • โอกาสในการเพิ่มความผูกพันของเพื่อนร่วมงาน

 

วิธีการอบรม :

 • การนำเสนอจุดพลังการบริการ
 • คลิปภาพ
 • กิจกรรมกลุ่ม

 

ระยะเวลาการอบรม :   3 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม :   20 ท่านต่อหลักสูตร

สถานที่ :   โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ  

Share This Article

สำรองที่นั่ง


 ส่งข้อความ