The Art of Flowers Arrangement

หลักสูตร 'การจัดดอกไม้ในแจกัน' โดยคุณฐิติวัชร์ (เคน) ธนนท์นวนันท์ ผู้จัดการห้องดอกไม้ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

กว่า 16 ปี ที่คุณเคนได้ถ่ายทอดเรื่องราวศิลปะและประสบการณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบของการสร้างสรรค์งานดอกไม้ ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตกแต่งดอกไม้สำหรับงานเลี้ยงต่างๆ สร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาเยือน

คุณเคนจบการศึกษาจากโรงเรียนสอนการออกแบบดอกไม้ Manako Flower Academy ประเทศญี่ปุ่นและได้รับประกาศนียบัตรด้านการออกแบบจัดดอกไม้จาก London Flower School ประเทศอังกฤษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

โทร. +66 (0) 2 659 0382

E-mail: mobkk-ohap@mohg.com

Facebook: Ohap Family Fanpage

Share This Article