• ระยะเวลาเรียน: 48 สัปดาห์
  • เปิดรับสมัคร: 10 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 5 กันยายน 2567)

สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ

วิชาพื้นฐาน

 

ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม (Fundamental of Hotel Indrustry)

ศึกษาประวัติความเป็นมาเเละวิวัฒนาการอุตสาหกรรมการโรงเเรมทั่วโลก การจัดประเภทของโรงเเรม โครงสร้างของโรงเเรมที่ครอบคลุมรายละเอียดของเเต่ละหน้าที่ภายในโรงเเรมโดยเน้นที่เเผนกต้อนรับส่วนหน้า แผนกอาหารเเละเครื่องดื่ม แผนกเเม่บ้าน รวมถึงศึกษาอุตสาหกรรมการโรงเเรมในประเทศไทย และเครือข่ายโรงเเรมชั้นนำของโลก

ภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในโรงเเรม (English for the Hotel Business)

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษระดับต้นถึงกลาง ศัพท์เฉพาะและศัพท์พิเศษต่างๆ ที่ใช้สื่อสารด้านงานบริการ ชื่ออาหาร เเละอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานธุรกิจการโรงเเรม

จิตวิทยากับงานโรงเเรม (Psychology in the Hotel Business)

ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคม โดยเฉพาะงานโรงเเรมสร้างการเรียนรู้พื้นฐานด้านจิตวิทยาเเละความต้องการของลูกค้า การผูกไมตรี เเละพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

สุขอนามัย (Food Safety and Sanitation)

ศึกษาสุขอนามัยการรักษาความสะอาดที่ถูกวิธีทั้งส่วนบุคคล เเละส่วนรวมภายในองค์กร การดูเเลรักษาถนอมอาหารให้ถูกวิธี ศึกษาสภาพและปัญหาสาเหตุแหล่งที่มาของเชื้อโรค เพื่อป้องกันและส่งเสริมรักษาความสะอาดภายในพื้นที่ รวมถึงเรียนรู้ถึงหมวดหมู่ คุณประโยชน์ของวัตถุดิบอาหาร

การควบคุมต้นทุน (Cost Control)

ศึกษาการคำนวณ และการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การทราบแหล่งผลิต แหล่งซื้อวัตถุดิบ การจัดรายการอาหารให้เข้ากันเป็นชุด การคิดต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มโดยรักษามาตราฐานสินค้า การกำหนดราคาขาย

 

วิชาเฉพาะ

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนผสมในการปรุงอาหาร (Introduction to Cooking Ingredients)

เรียนรู้เกี่ยวกับต้นกำเนิดส่วนผสมในการปรุงอาหารที่แตกต่างกันรวมถึง สัตว์, นมและผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ, น้ำมันพืช, ธัญพืช, ผัก, ผลไม้, สมุนไพรและเครื่องเทศ, เนื้อสัตว์, ปลา, หอย, เนื้อเกมป่า, สัตว์ปีก เครื่องปรุงรสและเครื่องปรุง

ความรู้เกี่ยวกับซุปเเละผักต่างๆ (Preparing Sauces and Stocks)

ศึกษาการจัดเตรียมซุปชนิดต่างๆ ที่เสิร์ฟในรายการอาหารแต่ละประเภท พร้อมวิธีการปรุง วิธีการคัดเลือก เตรียมพืชผักที่ใช้เสิร์ฟคู่กับอาหารจานหลัก เพื่อเพิ่มรสชาติเเละความสวยงาม กรรมวิธีการปรุงอาหารประเภทไข่เเละเส้น

ความรู้เกี่ยวกับซอสร้อนเเละซอสเย็นชนิดต่างๆ (Hot and Cold Sauces)

การเตรียมวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่ใช้ทำซอสต่างๆ ตามรายการอาหารเเบบตะวันตก เทคนิคขั้นตอนการทำซอส ทั้งร้อนเเละเย็น

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับครัวเย็นเเละของว่าง (Preparing Salads, Vegetables, Soups and Hors-D’ Oeuvres)

ศึกษาอาหารประเภทสลัด น้ำปรุงรสชนิดต่างๆ อาหารจานเย็นเเบบตะวันตก การเตรียมอาหารประเภทกับเเกล้ม เเละการจัดอาหารประเภทบุฟเฟ่ต์เย็น

ความรู้เกี่ยวกับเนื้อสัตว์ ปลา เเละอาหารทะเล (Preparing Meats, Poultry and Games)

เรียนรู้ลักษณะธรรมชาติของวัตถุดิบอาหาร ประเภทเนื้อ ปลา เเละอาหารทะเลต่างๆ ศึกษาคุณค่าทางอาหารจากเนื้อสัตว์ และขั้นตอนการปรุงอาหารในแต่ละเมนูอาหาร

ความรู้ทั่วไป (General Knowledge)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปรุงอาหารวิธีการย่าง เผา ทอด ผัด นึ่ง อบ ไมโครเวฟ ฯลฯ การประมาณเวลาตามมาตรฐานการประกอบอาหารแต่ละชนิด เทคนิคต่างๆ ในการปรุงอาหาร ส่วนประกอบและกรรมวิธีการประกอบอาหารแต่ละชาติ เช่น อาหารไทย อาหารจีน อาหารญี่ปุ่น อาหารฝรั่งเศส อาหารอิตาเลียน อาหารมังสวิรัติ อาหารยอดนิยม และเทคนิคการปรุงรสชาติอาหาร

การจัดเตรียมอาหารตามสั่ง (A la carte Preparation and Service)

วิธีการปรุงอาหารตามสั่ง ส่วนประกอบ กรรมวิธีเบื้องต้นในการปรุงเมนูอาหารต่างๆ รวมทั้งการเลือกจาน ชาม ภาชนะ เเละการจัดเเต่งอาหารให้สวยงามก่อนนำไปเสิร์ฟ การเตรียมเครื่องปรุง ส่วนประกอบวัตถุดิบ สำหรับอาหารที่เสิร์ฟในงานจัดเลี้ยง

 

ค่าธรรมเนียมการเรียน

ค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน : 1,500 บาท

ค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร : 125,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสมัครเรียน 1,500 บาท)