แจ้งชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน

  • ชำระเงินโดยการโอนผ่านธนาคาร

เลขที่บัญชีธนาคาร

Si Lom Bangkok Bang 1183152774 Current Account

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

[ไฟล์ .jpg .gif .png .pdf ไม่เกิน 2 MB] กรุณาแนบสลิปโอนเงิน