25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 

 OHAP BOARD

สอบถามเกี่ยวกับใบสมัครและหลักฐานที่ใช้สมัครเรียนครับ .
  สอบถามเกี่ยวกับใบสมัครและหลักฐานที่ใช้สมัครเรียนครับ

สวัสดีครับ
เนื่องจากพอดีผมสนใจจะสมัครเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาการทำขนมและขนมปังประจำปี 2555 ครับ
เลยต้องการ
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร ดังนี้ครับ
- ใบสมัครสามารถสั่งซื้อได้ทางไปรษณีย์ไหมครับ หรือว่าต้องไปสมัครที่โรงเรียนด้วยตนเองครับ
- เอกสารสำคัญที่ใช้ในการสมัครเรียน มีอะไรบ้างครับ
- ค่าใช้จ่ายในการเรียนตลอดหลักสูตร
- กำหนดการเกี่ยวกับการรับสมัคร,วันหมดเขตรับสมัคร และวันสอบครับ

ขอบคุณครับ1. การจำหน่ายใบสมัคร

- ซื้อใบสมัครที่โรงเรียน ราคาชุดละ 500 บาท

- สั่งซื้อใบสมัครส่งทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 550 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ชื่อบัญชี “บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด” กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774  และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมายังโรงเรียน

**กรุณาโอนเงินและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนปิดรับสมัคร**

 
2. เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน มีดังนร้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
- สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรอง 1 ชุด
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 
3. ค่าธรรมเนียมการเรียนของหลักสูตรวิชาการทำขนมอบและขนมปัง 75,000 บาท (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมค่าเครืองแบบและอุปกรณ์)
4. กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียนทุกสาขาวิชา รุ่นที่ 22

 

เปิดจำหน่ายและยื่นใบสมัคร   3 ม.ค.– 31 พ.ค. 55

สอบข้อเขียน                      5-7 มิ.ย. 55

ประกาศผลสอบข้อเขียน      9 มิ.ย. 55

สอบสัมภาษณ์                    11-15 มิ.ย. 55

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์    16 มิ.ย. 55

รายงานตัวพร้อมชำระเงิน      20 มิ.ย. 55

 


กระทู้โดย : OHAP ( ohap@ohap.ac.th ) IP : 58.137.212.9
2012-03-05 ( 09:12 )


Member Login
Username :
Password :
 © 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com