สัมมนา

การขับเคลื่อนเพื่อความสำเร็จ

 

เนื้อหาหลักสูตร - หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับกลุ่มที่เรียนจบหลักสูตรที่ 1

  • การสร้างมาตรฐานการบริการ : เราจะสร้างมาตรฐานการบริการได้อย่างไร มาตรฐานที่เหมาะสมที่เราควรมีคืออะไร? เรามีวิธีการส่งมอบมาตรฐานที่หรูหราเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและกระตุ้นให้ลูกค้ากลายเป็น “Royal Customer” ได้อย่างไร
  • ปัญหาในการปฏิบัติการและการแก้ปัญหา : ในส่วนนี้เป็นการศึกษาตามแนวคิดของ Dr. Geary A. Rummler โดยเน้นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการปฎิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับระดับผู้จัดการ
  • การแก้ปัญหา : คุณได้เรียนรู้อะไรจากกรณีศึกษาของคุณ? ความท้าทายของคุณคืออะไร? คุณจะเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้อย่างไร?

วิธีการอบรม :

  •  การนำเสนอจุดพลังบริการ
  •  คลิปภาพ
  •  กิจกรรมกลุ่ม

ระยะเวลาการอบรม :  6 ชั่วโมง

จำนวนผู้เข้าอบรม :  20 ท่านต่อหลักสูตร

สถานที่ :  โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

Share This Article

สำรองที่นั่ง


 ส่งข้อความ