25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 


ค่าธรรมเนียม
      100,000 บาท (ค่าธรรมเนียมนี้ไม่รวมเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์) **ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**
     
     สอนสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 5 ชั่วโมง
     รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลาเรียน 300 ชั่วโมง
     
      ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.
     
      - วันจันทร์ เรียนทฤษฎีวิชาพื้นฐาน
      - วันอังคาร เรียนการแกะสลักผัก ผลไม้และงานใบตอง
      - วันพุธ-ศุกร์ เรียนทฤษฎีและการปฏิบัติวิชาเฉพาะ
     
     เปิดสอนปีละ 2 รุ่น
     o มีนาคม – พฤษภาคม
     o สิงหาคม – ตุลาคม
     

Member Login
Username :
Password :
 

โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายใบสมัคร

สาขาบริหารการครัวไทย


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com