25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 


การจำหน่ายใบสมัคร
      - ซื้อใบสมัครที่โรงเรียน จำหน่ายในราคาชุดละ 1,000 บาท
      - ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายในราคาชุดละ 1,050 บาท โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน สาขาสีลม ชื่อบัญชี "บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยาจำกัด" เลขที่บัญชี 1183152774 และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมายังโรงเรียน **กรุณาโอนเงิน และแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ที่ปิดรับสมัคร**
     
     การสมัคร
      - กรอกแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน (ตัวบรรจง) และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่โรงเรียน
      - ซื้อใบสมัครที่โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล
     597 ถ.เจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
     
     ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
     
     โทรศัพท์ 0-2439-2258 หรือ 0-2659-0381-2
     โทรสาร 0-2437-4100

Member Login
Username :
Password :
 

โครงสร้างหลักสูตร
ปฎิทินการรับสมัคร
การรับสมัคร
ค่าธรรมเนียม
การจำหน่ายใบสมัคร

สาขาบริหารการครัวไทย


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com