21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   หลักสูตร : สาขาการครัวไทย « « «
  ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
วันเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ: วันจันทร์-วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์ และวันอาทิตย์


จำนวนชั่วโมงทั้งหมด: 2,304 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี 384 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 1,920 ชั่วโมง


วิชาพื้นฐาน :
1 . ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม รายละเอียด >>
2 . ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเเรม รายละเอียด >>
3 . จิตวิทยากับงานโรงเเรม รายละเอียด >>
4 . การควบคุมต้นทุน รายละเอียด >>
5 . อนามัย สุขลักษณะ รายละเอียด >>
  

วิชาเฉพาะ :
1 . โครงสร้าง อุปกรณ์เครื่องใช้และสุขลักษณะในครัว รายละเอียด >>
2 . ความรู้เกี่ยวกับเครื่องปรุงชนิดต่างๆ รายละเอียด >>
3 . การจัดเตรียมเครื่องปรุง รายละเอียด >>
4 . การประกอบอาหาร รายละเอียด >>
5 . ความรู้เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆ รายละเอียด >>
6 . การจัดตกแต่งอาหาร รายละเอียด >>
7 . อาหารไทยเดิม รายละเอียด >>
8 . ขนมไทย รายละเอียด >>
9 . การจัดอาหารไทยเพื่องานเลี้ยง รายละเอียด >>
10 . การจัดเตรียมอาหารตามสั่ง รายละเอียด >>
 
Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com