21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   หลักสูตร : สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง « « «
  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง รักความสะอาด มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย อดทนต่องานหนัก มองโลกในแง่ดี คล่องแคล่วว่องไว ชอบให้การบริการแก่บุคคลอื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีไหวพริบดี มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี

ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
วันเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ: วันจันทร์-วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์ และวันอาทิตย์


จำนวนชั่วโมงทั้งหมด 1,152 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี 192 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 960 ชั่วโมง


วิชาพื้นฐาน :
1 . ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม รายละเอียด >>
2 . ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเเรม รายละเอียด >>
3 . จิตวิทยากับงานโรงเเรม รายละเอียด >>
4 . ความสำคัญของความเป็นไทยเเละมารยาทสังคม รายละเอียด >>
  

วิชาเฉพาะ :
1 . โครงสร้างของแผนกเเม่บ้าน รายละเอียด >>
2 . สุขอนามัยสำหรับแผนกแม่บ้าน รายละเอียด >>
3 . สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานสำหรับแผนกซักรีด รายละเอียด >>
4 . วิธีทำความสะอาด รายละเอียด >>
5 . วิธีเกี่ยวกับอุปกรณ์เเละเครื่องมือต่างๆ รายละเอียด >>
6 . การทำความสะอาดห้องพัก รายละเอียด >>
7 . ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก อาหารเครื่องดื่มและอื่นๆ รายละเอียด >>
8 . หน้าที่โดยทั่วไปของพนักงานต้นห้อง รายละเอียด >>
9 . พนักงานในการเป็นต้นห้องที่ดี รายละเอียด >>
10 . ศิลปะในการทำให้แขกพึงพอใจ รายละเอียด >>
 
Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com