21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
.
 

» » »   หลักสูตร : สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า « « «
  ผู้สมัครควรเป็นผู้ที่มีบุคลิกที่ดี มั่นใจในตัวเอง กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบสูง มองโลกในแง่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบพบปะผู้คน และชอบให้บริการแก่ผู้อื่น และมีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ระยะเวลาเรียน : 24 สัปดาห์
วันเรียนทฤษฎีและปฏิบัติ: วันจันทร์- วันศุกร์
วันหยุด : วันเสาร์ และวันอาทิตย์

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด: 1,152 ชั่วโมง
- ภาคทฤษฎี 192 ชั่วโมง
- ภาคปฏิบัติ 960 ชั่วโมงวิชาพื้นฐาน :
1 . ความรู้เบื้องต้นของการโรงเเรม รายละเอียด >>
2 . ภาษาอังกฤษที่ใช้ในโรงเเรม รายละเอียด >>
3 . ความสำคัญของความเป็นไทยเเละมารยาทสังคม รายละเอียด >>
4 . จิตวิทยากับงานโรงเเรม รายละเอียด >>
5 . ภูมิศาสตร์เเละประวัติศาสตร์เบื้องต้นของประเทศไทย รายละเอียด >>
  

วิชาเฉพาะ :
1 . การสำรองห้องพัก รายละเอียด >>
2 . การต้อนรับลูกค้าเข้าพัก รายละเอียด >>
3 . การให้ข้อมูลข่าวสาร เเละการควบคุมกระเป๋า เเละประสานงาน รายละเอียด >>
 
Member Login
Username :
Password :
 


สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com