ข่าวสารและกิจกรรม

สอบภาคปฏิบัตินักเรียนสาขาการทำขนมและขนมปัง รุ่นที่ 28

OHAP จัดสอบภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนสาขาการทำขนมและขนมปัง โดยนักเรียนต้องทำขนมประเภทต่างๆ ในเวลาที่กำหนด อาทิเช่น ครัวซ็อง, บริยอช,  มาการอง,  เค้ก, ช็อกโกแลแลตพราลีน, และไอศกรีม และนักเรียนยังได้รับคำแนะนำรวมถึงเทคนิคต่างๆ  จาก Pastry Chef ของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการในการสอบ

 

Share This Article