ข่าวสารและกิจกรรม

สอบภาคปฏิบัตินักเรียนสาขาการปรุงอาหารนานาชาติ รุ่นที่ 28

OHAP จัดสอบปฏิบัติสำหรับนักเรียนสาขาการปรุงอาหาร โดยนักเรียนต้องปรุงอาหารประเภท ซุป สลัด และอาหารจานหลักเพื่อเสิร์ฟให้กับคณะกรรมการ  โดยโรงเรียนได้เรียนเชิญผู้จัดการห้องอาหารและรองผู้จัดการห้องอาหารของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ มาเป็นคณะกรรมในการสอบ รวมถึงให้คำแนะนำนักเรียนทางด้านรสชาติและการตกแต่งอาหารเพื่อนำไปพัฒนาต่อในอนาคต

Share This Article