ข่าวสารและกิจกรรม

สอบภาคปฏิบัตินักเรียนสาขาการครัวไทย รุ่นที่ 28

นักเรียนสาขาการครัวไทย สอบปฏิบัติการแกะสลักผักและผลไม้ โดยอยู่ภายใต้โจทย์และเวลาที่กำหนดให้ ซึ่งการสอบปฏิบัติปลายภาคในครั้งนี้ จะทำให้นักเรียนรู้จักการบริหารเวลา การวางแผน และการจัดตกแต่งเพื่อให้ผลงานออกมาประณีต

Share This Article