25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 


รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30


ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา โรงแรมโอเรียนเต็ลได้เผยแพร่อาหารไทยไปสู่ต่างประเทศโดยผ่านทางโรงเรียนการครัวไทย และโดยการเดินทางไปจัดเทศการอาหารไทยในประเทศต่างๆ ด้วยความหลากหลายในรสชาติ รวมทั้งความพิถีพิถัน ประณีต ในการประกอบอาหาร และการใช้ศิลปะตกแต่งอาหารที่สวยงามทำให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศจำนวนมาก และนับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น โดยดูได้จากร้านอาหารไทยที่เกิดขึ้นมากมายในเมืองใหญ่ๆ ของต่างประเทศ

เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารไทยที่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับพ่อครัว-แม่ครัวไทย โรงแรมโอเรียนเต็ลจึงได้เปิดหลักสูตรบริหารการครัวไทยขึ้น เพื่อให้พ่อครัว - แม่ครัวไทยที่ต้องการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารและการบริหารการครัว หรือ ผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ หรือ ผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นหัวหน้าพ่อครัว - แม่ครัวอาหารไทย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 25-45 ปี และสัญชาติไทย

3. เป็นผู้มีใจรักทางด้านการประกอบอาหารและงานบริการ

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

5. ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาหารมาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองมาแสดง หรือจบการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์

Member Login
Username :
Password :
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com