21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
 


รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30


ตั้งแต่ปี 2529 เป็นต้นมา โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ได้เผยแพร่อาหารไทยไปสู่ต่างประเทศ อาหารไทยในประเทศต่างๆ ด้วยความหลากหลายในรสชาติ รวมทั้งความพิถีพิถันประณีตในการประกอบอาหาร ทำให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศจำนวนมากและนับวันก็ยิ่งเพิ่มมาก เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดอาหารไทยที่ยังขาดแคลนบุคลากรระดับหัวหน้าพ่อครัว-แม่ครัวไทย โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ จึงได้เปิดหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทยขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะการประกอบอาหารและการบริหารการครัว หรือผู้ที่ต้องการไปทำงานในต่างประเทศ หรือผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นหัวหน้าพ่อครัว-แม่ครัวอาหารไทย โดยสามารถนำหลักการและการบริหารระดับหัวหน้ามืออาชีพไปใช้ในการทำงาน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 25 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

2. อายุไม่ต่ำกว่า 25-45 ปี และสัญชาติไทย

3. เป็นผู้มีใจรักทางด้านการประกอบอาหารและงานบริการ

4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

5. ผ่านการอบรมด้านการประกอบอาหารมาไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง หรือประกอบอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีใบรับรองมาแสดง หรือจบการศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์

 

สอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัครได้ที่โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

597 ถนนเจริญนคร แขงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

โทร 66 2 659 9000 ต่อ 7380-2 , 66 2 439 2258

โทรสาร 66 2 437 4100

อีเมล mobkk-ohap@mohg.com

Member Login
Username :
Password :
 
ระกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28
>> ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักเรียน รุ่นที่ 28
>> ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักเรียน รุ่นที่ 28

รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30
>> รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30


© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com