16 ธ.ค. 2560
Thai
Eng
 


รับสมัครนักเรียนการโรงแรม รุ่นที่ 27 รอบ 2


โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล เปิดรับสมัครนักเรียนการโรงแรม รุ่นที่ 27 รอบ 2

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560


หลักสูตร 6 เดือน

  • สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
  • สาชาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง


กำหนดการ
เปิดจำหน่ายและยื่นใบสมัคร       

15 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

1 ธันวาคม 2560

ประกาศผล                        

6 ธันวาคม 2560

สอบสัมภาษณ์

12 ธันวาคม 2560

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์

13 ธันวาคม 2560

รายงานตัวพร้อมชำระเงิน          

21 ธันวาคม 2560

คอร์สเตรียมตัวก่อนเรียน

10-12 มกราคม 2561

เปิดภาคเรียน

25 มกราคม 2561


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. การศึกษาขั้นต่ำมัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ

2. อายุระหว่าง 17-28 ปี และสัญชาติไทย

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ

4. ยอมรับรับและเข้าใจถึงการเป็นนักเรียนฝึกหัด ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริงเป็นหลัก

5. มีสุขภาพแข็งแรง

6. มีความรู้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้ สามารถสื่อสารได้

 

หลักฐานการรับสมัคร

1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรอง 1 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

4. รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป

 

การจำหน่ายใบสมัคร

1. ซื้อใบสมัครได้ที่โรงเรียน ราคาชุดละ 500 บาท

2. สั่งซื้อใบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 550 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ชื่อบัญชี "บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด" กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774 และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมายังโรงเรียน

 ** กรุณาโอนเงินและแจ้งโรงเรียนล่วงหน้า 2 สัปดาห์ก่อนปิดรับสมัคร**

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล

597 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

โทร. 02-439-2258 หรือ 02-659-9000 ต่อ 7380-2  โทรสาร 02-437-4100

e-mail : mobkk-ohap@mohg.com

website : www.ohap.co.thMember Login
Username :
Password :
 
หลักสูตร "อาหารไทย"
>> รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 29

สัมมนาบุคคลภายนอก
>> สัมมนาบุคคลภายนอก

รับสมัครนักเรียนการโรงแรม รุ่นที่ 27 รอบ 2
>> รับสมัครนักเรียนการโรงแรม รุ่นที่ 27 รอบ 2


© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com