21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
 
Member Login
Username :
Password :
 
ระกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 28
     ...
[ รายละเอียด ]

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์นักเรียน รุ่นที่ 28
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ นักเรียน รุ่นที่ 28
     ...
[ รายละเอียด ]

รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30
รับสมัครหลักสูตรพ่อครัว-แม่ครัวไทย รุ่นที่ 30
     ...
[ รายละเอียด ]

© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com