25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 

» » »   ค่าธรรมเนียม « « «

สาขาที่เปิดสอน
ระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม ( บาท )
1
สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
6
เดือน
70,000
2
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
6
เดือน
70,000
3
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม
1
ปี
80,000
4
สาขาการทำขนมและขนมปัง
1
ปี
90,000
5
สาขาการครัวไทย
1
ปี
90,000
6
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
1
ปี
90,000

     **ค่าธรรมเนียมนี้รวมค่าเล่าเรียน ค่าตำราเรียน ค่าธรรมเนียมการสอน
    ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    
    การลงทะเบียน
     หากนักเรียนลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามที่โรงเรียนกำหนดแล้ว โรงเรียนสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
    
Member Login
Username :
Password :
 
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com