25 พ.ค. 2561
Thai
Eng
 

» » »   การจำหน่ายใบสมัคร « « «

      - ซื้อใบสมัครที่โรงเรียน ราคาชุดละ 500 บาท ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
     
      - ซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 550 บาท (รวมค่าจัดส่ง) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสีลม ชื่อบัญชี "บริษัทบ้านริมน้ำเจ้าพระยา จำกัด" กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 1183152774 และแฟกซ์ใบโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมายังโรงเรียนก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์
     
     สถานที่ตั้งโรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล
     597 ถนนเจริญนคร คลองต้นไทร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
     
     โทรศัพท์ 02-439-2258 หรือ 02-659-0381-2 โทรสาร 02-437-4100
     
     หลักฐานการสมัคร
     1. สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาหรือใบรับรอง 1 ชุด
     2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
     3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
     4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
     
     หลักฐานเพิ่มเติมหลังจากสอบข้อเขียนผ่าน
     - ใบรับรองแพทย์ รายละเอียดการตรวจร่างกาย ดังนี้
      1. วัดความดันโลหิต ชีพจร และตรวจร่างกายโดยแพทย์
      2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete Blood Count)
      3. ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เพื่อตรวจหาความผิดปกติในระบบทางเดินปัสสาวะ
      4. เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
      5. ตรวจหาเชื้อ HIV
      6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV)
      7. ตรวจอุจจาระ (Ova & Parasite/Culture) เพื่อตรวจหาไข่/พยาธิ และเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร
     

Member Login
Username :
Password :
 สาขาพนักงานต้อนรับส่วนหน้า
สาขาการปฏิบัติการฝ่ายแม่บ้านและพนักงานต้นห้อง
สาขาการปรุงอาหารนานาชาติ
สาขาการครัวไทย
สาขาการทำขนมและขนมปัง
สาขาการปฏิบัติการห้องอาหารและการผสมเครื่องดื่ม

สาขาบริหารการครัวไทย
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com