21 มิ.ย. 2561
Thai
Eng
 
Member Login
Username :
Password :
 

โรงเรียนวิชาการโรงแรมแห่งโรงแรมโอเรียนเต็ล  
     เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย ช่วงเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้ความต้องการทางด้านห้องพักโรงแรมมีจำนวนสูงขึ้นอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวด้านห้องพักในกรุงเทพ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐบาลในปี 2532 ทำให้มีการจ้างงานสูงถึง 41,378 ราย และในปี 2533 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติอีก 12 โรงแรม ซึ่งทำให้มีห้องพักเพิ่มอีกถึง 8,120 ห้อง และมีการกระจายของแรงงานเพิ่มขึ้นอีก 11,855 ราย
    
    ในช่วงปี 2533-2535 กรุงเทพจะมีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นอีก 6,160 ห้อง จะมีการต้องการแรงงานเพิ่มอีก 8,994 ราย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าอุตสาหกรรมการโรงแรมเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติ ผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับนอกเหนือจากมีอัตราการจ้างงานสูงขึ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยกระจายเงินตราต่างประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาของธุรกิจอื่นๆ เช่น การก่อสร้าง การคมนาคม การบริการเครื่องอุปโภค บริโภค หัตถกรรมต่างๆ การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ปูชนียสถานและสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย
    
    นอกจากจะมีการขยายตัวเปิดสาขาใหม่ๆ ของเชนโรงแรมต่างๆ แล้ว ในอนาคตอันใกล้นี้โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลยังมีนโยบายที่จะขยายสาขาออกสู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศด้วย และเพื่อการรองรับการขยายตัวของโรงแรมดังกล่าวทำให้โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลซึ่งเป็นผู้นำในวงการโรงแรมของประเทศไทย เห็นสมควรที่จะเข้าร่วมมือในการตอบสนองความต้องการของประเทศในด้านการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมโรงแรม เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและชำนาญในด้านงานบริการให้สมตามมาตรฐานของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล
© 2006 by School of The Oriental Hotel Apprenticeship Programme ( OHAP )
597 ถ. เจริญนคร คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 Tel 0-2439-2258 Fax 0-2437-4100

Design by Webdesigndd.com